vineri, 8 martie 2013

Brevet de inventie Trebuie să depuneţi direct la sediul instituţiei, sau să transmiteţi la OSIM prin poştă (recomandat sau priori-post), 3 exemplare ale formularului tip “Cerere de brevet de invenţie” (c.b.i.) completate în conformitate cu ghidul de pe ultima lui fila şi respectând art.14 din Legea nr.64/1991privind invenţiile, republicată la 08.08.2007, precum şi art.13 din Regulamentul de aplicare a acesteia. Completarea formularului se va face în limba româna, prin dactilografiere sau printare pe calculator (în cazuri deosebite poate fi completat şi de mâna). Pentru formularul-tip al “Cererii de brevet de invenţie” trebuie să accesaţi link-ul Formulare poziţionat în subsolul oricărei pagini, al doilea rând, penultimul cuvânt din dreapta.                                                                                               Solicitantul cererii poate fi o persoană juridică sau una fizică, în primul caz fiind necesar să adăugaţi la funcţie şi numele în clar al conducătorului unităţii, semnătura acestuia şi stampila unităţii. Dacă conducătorul unităţii este unul dintre inventatori el nu poate semna pentru respectiva unitate, fiind necesar să semneze pentru unitate un adjunct, un asociat sau contabilul şef. În cazul unităţilor inventatorii vor fi menţionaţi pe declaraţia de la pag.5 a formularului cererii (declaraţia inventatorilor).
Solicitanţii străini pot depune cereri numai prin mandatarea unui consilier în proprietate industriala printr-o procura, conform art.39 (2) din Legea 64/1991.

2. Prescripţii de forma privind documentaţia tehnica propriu-zisa a invenţiei (a se vedea art.15 din Lege şi Extrasul din Regulament)
    Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială. (Art.7 din Legea 64/91 amendată).Preluat de pe:

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu